Pfizer Medical Representative in Bratislava,

Pfizer je celosvetová farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových liekov. Objavujeme a vyvíjame inovatívne produkty, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí na celom svete a pomáhajú im radovať sa z dlhšieho, zdravšieho a produktívnejšieho života.

Požadovaný profil kandidáta:

„ VŠ medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania

„ Skúsenosť v obchode podmienkou

„ Predchádzajúca skúsenosť s prácou na pozícii Medicínsky reprezentant - podmienkou

„ Predchádzajúca skúsenosť s prácou v terapeutickej oblasti neurológia, oftalmológia, ortopédia, angiológia - veľkou výhodou

„ Predchádzajúca skúsenosť s prácou s lekárňami - výhodou

„ PC zručnosti: Microsoft Office - Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet

„ Anglický jazyk: základy

„ Vodičský preukaz sk. B

Vyžadujeme:

Zručnosti súvisiace s pozíciou : kreatívne myslenie, analytické myslenie, strategické myslenie, proaktívnosť, schopnosť presvedčiť ostatných, komunikačné a organizačné schopnosti, aktívny prístup k riešeniu vzniknutých situácii a problémov,

Kompetencie súvisiace s pozíciou : technické zručnosti, schopnosť rozhodovať sa, schopnosť prijať zodpovednosť, samostatne sa rozvíjať, schopnosť reagovať a prispôsobovať sa zmenám, sebapoznanie, schopnosť budovať vzťahy

Pracovná náplň:

  • Medicínsko informačný servis lekárom v ambulantnej praxi, za účelom prezentovania originálných liekov spoločnosti Pfizer

  • Dodržiavanie firemných strategií a postupov dohodnutých na pravidelných strategických stretnutiach spoločnosti

  • Pravidelné hlásenie dohodnutých informácií priamemu nadriadenému v požadovanej forme a rozsahu. Miesto výkonu práce: Východné Slovensko

1500 EUR - podľa seniority uchádzača

Pokiaľ spĺňate osobnostné a kvalifikačné požiadavky na danú pozíciu a máte záujem zúčastniť sa výberového konania; alebo poznáte niekoho zo svojho okolia, kto by so svojim vzdelaním, praxou alebo svojimi schopnosťami spĺňal podmienky výberového konania zašlite jeho CV s Vašimi referenciami.

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.