Pfizer Gestionar depozit in Napoca, Romania

Cerinţele postului:

 • absolvent de studii medii

 • cunostinte operare PC

 • atestat de lucru cu stivuitorul

 • experienţă minim 2 ani intr-o pozitie similara constituie avantaj

 • experienta operare SAP constituie avantaj

 • cunostintele de limba engleza constituie avantaj

Aptitudini şi abilităţi:

 • operativitate în realizarea sarcinilor

 • corectitudine

 • lucru în echipă

 • onestitate și loialitate

 • putere de decizie și discernamânt

 • rezistență fizică și psihică

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă si asigura mișcarea stocurilor

 • Introduce marfa în stoc, în baza documentelor de intrare şi efectuează recepţia fizică a mărfii

 • Pregateste livrarea cu documentele aferente necesare si expediază marfa către clienţi

 • Operează în stoc mişcările de marfă;

 • Pastrează documentele justificative legate de stocuri;

 • Efectuează inventarul stocului de marfă;

 • Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii din depozit/ din mijloacele de transport cu care a fost / sau se va livra marfa

 • Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic;

 • Oferă informaţii şi rapoarte despre stocuri;

 • Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor;

 • Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor;

 • Ambalează şi securizează marfa în vederea livrării

 • Asigură aprovizionarea cu materiale de ambalare, echipamente de protecție, produse de protocol, etc conform comenzilor și instrucțiunilor primite;

 • Transmite către superiorul ierarhic orice reclamaţie privind expediţiile de marfă;

 • Pregateste si livreaza materia prima necesara procesului de productie pe baza documentelor de productie

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.