Pfizer Coordinator Device Lab in Puurs, Belgium

Doelstelling van de functie

Deze functie rapporteert aan de Supervisor labo. Hij/Zij staat samen met de Supervisor labo in voor de dagelijkse aansturing van het team analisten in het device labo. De functie omvat volgende kerntaken:

• Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse planning, leidt de shifthuddle momenten en is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten in het team op basis van deze planning.

• Hij/Zij ziet er op toe dat de taken uitgevoerd worden conform de geldende richtlijnen en kwaliteitsnormen.

• Hij/zij draagt bij tot een veilige omgeving.

Opleiding, training en ervaring

Vereiste achtergrond om deze functie uit te voeren:

• Diploma: Niveau Bachelor

• Opleiding: Studierichting: Scheikunde, farmacie, biologie, biotechnologie of equivalent door ervaring in een farmaceutisch laboratorium

• Vereiste ervaring: Ervaring als analist in het zelfstandig uitvoeren van verschillende testen/technieken van componenten. Ervaring binnen laboratorium onder GMP (3-5jaar) vereist.

• Deze functie vereist een brede kennis van en ervaring met technieken en methodes voor component testen.

• Ervaring met het opstellen van een werkplanning in een laboratorium is vereist.

• Sterke leidinggevende en organisatorische skills.

• Teamplayer en in staat om de collega's mee op sleeptouw te nemen en te coachen.

• Specifieke kennis en vaardigheden

o Talenkennis:

 • Nederlands: Uitstekend (zowel mondeling als in geschreven taal).

 • Engels: Het Technisch kunnen lezen en rapporteren in het Engels is een vereiste.

o Softwarekennis: Het kunnen werken met en toepassen van PC software applicaties (labotoestellen en bijhorende besturingssoftware, LIMS systeem, MS Office) is een vereiste.

Voornaamste verantwoordelijkheden

• De lab coördinator coördineert de dagelijkse planningsactiviteiten in het labo met het oog op het behalen van de KPI's. Hij/zij leidt het werkoverleg, is verantwoordelijke voor de dagelijkse planning en is het eerstelijnsaanspreekpunt voor planningszaken zowel binnen het team als voor externe afdelingen. Hij/zij:

o bereidt het werkoverleg voor.

o voorziet voldoende tijd voor aanspreekpunt in de planning ter ondersteuning van de aanspreekpuntwerking

o communiceert eventuele wijzigingen of problemen tijdig aan de supervisor.

o stelt zich flexibel op in het realiseren van de gestelde doelen voor het center en voor de afdeling.

o stelt mee prioriteiten over de centers heen tijdens het overkoepelende werkoverleg.

• De lab coördinator is het eerstelijnsaanspreekpunt voor kwaliteitsafwijkingen (LIR/MIR) binnen het team. Hij/Zij:

o ziet erop toe dat kwaliteitsmeldingen (LIR/MIR) binnen de 24 uur bij QA zijn.

o assisteert teamleden in opstellen van een root cause onderzoek

o coacht teamleden en ziet erop toe dat de afwijkingen gedocumenteerd worden volgens de principes van technisch schrijven.

o reviewt afwijkingen en controleert op volledigheid en correctheid alvorens deze naar supervisie door te sturen ter goedkeuring.

• Hij/Zij stelt verbetervoorstellen voor en implementeert deze. Hij/zij gebruikt hiervoor de M1 methodologie (6Sigma).

• Hij/Zij is aanspreekpunt training. Hij/Zij:

o zorgt dat de studieplannen een correcte inhoud hebben

o volgt op dat het team getraind is voor de uitvoering van de taken

o zorgt voor voldoende polyvalentie in het team voor de uit te voeren taken

• Hij/Zij implementeer 5s in het center en zorgt dat de gemaakte afspraken gevolgd worden.

• Hij/zij spreekt de teamleden aan op het niet naleven van gemaakte afspraken.Deze functie rapporteert aan de Supervisor labo. Hij/Zij staat samen met de Supervisor labo in voor de dagelijkse aansturing van het team analisten in LDEV. De functie omvat volgende kerntaken:

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse planning, leidt de shifthuddle momenten en is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten in het team op basis van deze planning.

 • Hij/Zij ziet er op toe dat de taken uitgevoerd worden conform de geldende richtlijnen en kwaliteitsnormen.

 • Hij/zij draagt bij tot een veilige omgeving.

Vereiste achtergrond om deze functie uit te voeren:

 • Diploma: Niveau Bachelor

 • Opleiding: Studierichting: Scheikunde, farmacie, biologie, biotechnologie of equivalent door ervaring in een farmaceutisch laboratorium

 • Vereiste ervaring: Ervaring als analist in het zelfstandig uitvoeren van verschillende testen/technieken van componenten. Ervaring binnen laboratorium onder GMP (3-5jaar) vereist.

 • Deze functie vereist een brede kennis van en ervaring met technieken en methodes voor component testen.

 • Ervaring met het opstellen van een werkplanning in een laboratorium is vereist.

 • Sterke leidinggevende en organisatorische skills.

 • Teamplayer en in staat om de collega's mee op sleeptouw te nemen en te coachen.

 • Specifieke kennis en vaardigheden

 • Talenkennis:

 • Nederlands: Uitstekend (zowel mondeling als in geschreven taal).

 • Engels: Het Technisch kunnen lezen en rapporteren in het Engels is een vereiste.

Softwarekennis: Het kunnen werken met en toepassen van PC software applicaties (labotoestellen en bijhorende besturingssoftware, LIMS systeem, MS Office) is een vereiste.

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.