Pfizer Sakerhet in Strangnas, Sweden

Är du sugen på att vara med och utveckla Pfizers Biotechfabrik i Strängnäs till att vara världsledande inom tillverkning av framtidens läkemedel?

Vill du ansvara för säkerhet och brandskydd på anläggningen och med förebyggand och vidareutvecklande arbete av dessa områden?

Du kommer att tillhöra en grupp som ansvarar för Fastighet, arbetsmiljö och säkerhet samt projekt.

Du tillhör teknikorganisationen och jobbar i nära sammarbete med samtliga sektioner på fabriken såsom Ledning,Produktion, Kvalitet, Inköp, Logistik mfl. Fabriken i Strängnäs fungerar som en självständig fabrik med ca 220 anställda och har samtidigt fördelen att tillhöra och kunna nyttja det kunskaper och nätverk som globala Pfizer erbjuder. Dialog med globala kollegor blir en naturlig del av din vardag. Säkerhet- och fastighetsingenjör

Är du sugen på att vara med och utveckla Pfizers Biotechfabrik i Strängnäs till att vara världsledande inom tillverkning av framtidens läkemedel?

Vill du ansvara för säkerhet och brandskydd på anläggningen och med förebyggande och vidareutvecklande arbete av dessa områden?

Du kommer att tillhöra en grupp som ansvarar för Fastighet, arbetsmiljö och säkerhet samt projekt.

Du tillhör teknikorganisationen och jobbar i nära sammarbete med samtliga sektioner på fabriken såsom Ledning, Produktion, Kvalitet, Inköp, Logistik mfl. Fabriken i Strängnäs fungerar som en självständig fabrik med ca 230 anställda och har samtidigt fördelen att tillhöra och kunna nyttja det kunskaper och nätverk som globala Pfizer erbjuder. Dialog med globala kollegor blir en naturlig del av din vardag.

Rollbeskrivning och ansvarsområden

 • Ansvarig för säkerhet och brandskydd på anläggningen

 • Kontaktperson mot räddningstjänst samt rapportering till Pfizer Global Security.

 • Ansvarig koordinator för krishantering för Pfizer i Sverige och stötta kristeamen i Strängnäs och på Marknadsbolaget i Silverdal samt tillse att krisövningar genomförs enligt Pfizer standard.

 • Säkerställa att siten lever upp till gällande interna och externa krav inom säkerhet och brand.

 • Förvaltning av fastigheter och tillsammans med övrig personal inom fastighet ta fram en långsiktig underhållsplan inklusive budget.

 • Kravställare och ansvarig för optimering av avtal för säkerhet och fastighetsrelaterade tjänster samt ta fram erforderliga beställningsunderlag

 • Kravställare i säkerhets-, brand- och fastighetsprojekt

 • Säkerställa att teknisk dokumentation upprätthålls inom området

 • Medlem i Facility council (lagefterlevnad och Pfizer Standard efterlevnad) som expert för brand, säkerhet, fastighetsrelaterade frågor

 • Tillståndsgivare för högriskarbeten tex heta arbeten

 • Hålla i utbildningar inom ditt ansvarsområde

 • Föreståndare brandfarlig vara

Kvalifikationer

 • Du har högskoleutbildning inom säkerhet-, risk och krishantering eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.

 • Erfarenhet av fastighetsunderhåll är meriterande

 • Du kan tolka, utvärdera och hantera komplex information samt utifrån denna göra urval och prioriteringar

 • Erfarenhet av att implementera systematiskt arbetssätt för dina ansvarsområden

 • Goda kunskaper om lagstiftning relevant för områdena säkerhet och brandskydd

 • Flerårig arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter

 • Upprätta processer, ta fram system, verktyg och metoder som stöttar chefer

 • Identifiera risker samt bistå organisationen med metoder för riskidentifiering och riskhantering

 • Kan utrycka dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift

 • Flerårig arbetslivserfarenhet från processindustri (läkemedelstillverkning är meriterande)

Personlig profil:

 • Du är en lagspelare som tycker om samarbete och att bygga relationer

 • Du arbetar systematiskt med höga krav på kvalitet

 • Du har hög integritet och kan hantera känslig information

 • Du bibehåller lugn och systematik även i pressade situationer

 • Drivande, självständig och ansvarstagande

 • Är lyhörd, prestigelös

 • Erfarenhet av att arbeta såväl operativt som strategiskt

 • Du är mycket kommunikativ och har lätt att anpassa ditt sätt att presentera, engagera och övertyga till olika målgrupper

To apply please send your CV and cover letter in English.

Closing date for this position is 28th May 2018

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.