Pfizer Reimbursement Specialist/Manager in Warsaw, Poland

Pracownicy Pfizer pracują razem aby pozytywnie wpływać na zdrowie ludzi na całym świecie. W związku z globalnym rozwojem naszych produktów i biznesu, nieustannie poszukujemy nowych talentów. Obecnie poszukujemy wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko:

Reimbursement Manager/Specialist

Zakres obowiązków:

• Koordynacja procesów refundacyjnych: nadzór nad zbieraniem informacji koniecznych do

przygotowania wniosku refundacyjnego; uczestniczenie w spotkaniach zespołów zadaniowych dotyczących określonych produktów;

• W oparciu o dane z badan klinicznych przygotowanie strategii refundacyjnej

oraz założeń dla analiz farmakoekonomicznych dla poszczególnych projektów w oparciu o potrzeby biznesowe firmy, otoczenie konkurencyjne oraz dokumenty firmy

• Współpraca w ramach zespołów cross-funkcjonalnych oraz koordynowanie prac w ramach

zespołu. Czynny udział w spotkaniach zespołów podejmujących się opracowania strategii

refundacyjnych określonych produktów

• Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za przygotowania strategii cenowych i analiz

farmakoekonomicznych oraz zespołem regionalnym

• Współpraca z centralą firmy i przygotowanie na wewnętrzne/ zewnętrzne potrzeby

stosowanych analiz farmakoekonomicznych

• Analiza otoczenia konkurencyjnego, sprawdzanie danych publikowanych na wykazach leków refundowanych

• Analiza zapisów programów lekowych i współpraca z osobami odpowiedzialnymi za kwestie medyczne / merytoryczne.

• Przygotowywanie prezentacji na zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby działu dla poszczególnych procesów

• Przygotowanie merytorycznej części korespondencji z MZ, AOTMiT, NFZ i innymi instytucjami.

bieżąca analiza aktów prawnych, przekazywanie analizy do kolegów z działu oraz do innych działów.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe

• Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

• Wiedza z zakresu systemu ochrony zdrowia i refundacji leków

• Znajomość zasad farmakoekonomiki

• Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) w tym Excel i PP

• Dokładność i skrupulatność

• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

• Umiejętność pracy w zespole

• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Oferujemy:

  • umowę o pracę na czas określony - około 1,5 roku

  • prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie

  • możliwość korzystania z karty sportowej

  • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.